Thiết kế web cần biết
Bảng giá
Thiết kế web
Giới thiệu BienThietKeWeb
Dịch vụ thiết kế web
Tư vấn thiết kế web
Quy trình thiết kế web
Khách hàng thiết kế web
Liên hệ BienThietKeWeb

MVC chia  nhỏ quá trình xử lý của một ứng dụng, giúp người lập trình làm việc trên từng thành phần riêng lẻ, không ảnh hưởng đến các thành phần khác giúp phát triển ứng dụng nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp.

Frameword CodeIgniter là gì ?

  • CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web nguồn  mở được viết  bằng ngôn  ngữ PHP  bởi  Rick Ellis(CEO của EllisLab,  Inc). Phiên bản đầu tiên được  phát  hành  ngày 28.02.2006,  phiên  bản hiện tại:  1.7.2 (phát  hành  ngày  11.09.2009). Ý tưởng xây dựng CodeIgniter được dựa trên Ruby on Rails, một nền tảng ứng dụng web được viết bằng ngôn  ngữ  Ruby.  Hiện  tại, CodeIgniter đang được  phát  triển  bởi  ExpressionEngine Development Team thuộc EllisLab, Inc.
  • Là framework có khả năng thao tác trên nhiều loại CSDL như Mysql, SQLServer, Oracle
  • CodeIgniter được viết theo mô hình MVC
  •  

Mô hình MVC là gì ?

MVC là một mô hình trong lập trình, cho phép tách biệt các mã nghiệp vụ  và giao diện thành cách thành phần riêng biệt..

MVC chia  nhỏ quá trình xử lý của một ứng dụng, giúp người lập trình làm việc trên từng thành phần riêng lẻ, không ảnh hưởng đến các thành phần khác giúp phát triển ứng dụng nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp.

mô hình mvc

Model:

Model được giao nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu và lưu dữ liệu vào các kho chứa dữ liệu. Tất cả các nghiệp vụ logic được thực thi ở Model. Dữ liệu vào từ người dùng sẽ thông qua View đến Controller và được kiểm tra ở Model trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Việc truy xuất, xác nhận, và lưu dữ liệu là một phần của Model.

View:

View hiển thị các thông tin cho người dùng của ứng dụng và được giao nhiệm vụ cho việc nhận các dữ liệu vào từ người dùng, gửi đi các yêu cầu đến controller, sau đó là nhận lại các phản hồi từ controller và hiển thị kết quả cho người dùng.
Trong các web framework, nó gồm 2 phần chính:
+ Template file định nghĩa cấu trúc và cách thức trình bày dữ liệu cho user, ví dụ như layout, color, windows …
+ Logic xử lý cách áp dụng dữ liệu vào cấu trúc trình bày. Logic này có thể bao gồm việc kiểm tra định dạng dữ liệu, chuyển đổi định dạng dữ liệu sang một sạng dữ liệu trung gian, lựa chọn một cấu trúc hiện thị phù hợp.
 

Controller:

Controller đảm nhiệm việc cập nhật bộ phận hiển thị (View) khi cần thiết. Bộ điều khiển này nhận dữ liệu nhập từ người dùng, truy xuất các thông tin cần thiết từ mô hình trong (Model), và cập nhật thích hợp phần hiển thị (View). Giao diện với người sử dụng phần mềm được thiết lập nhờ sự tương tác qua lại giữa View và Controller: hai bộ phận này chính là phần trình bày bên ngoài của đối tượng biểu diễn bên trong.

Nguyễn Văn Biển sưa tầm và biên soạn
Bài viết ở: Trang chủ > Góc lập trình > CodeIgniter > Frameword CodeIgniter và mô hình MVC
Skype hỗ trợ thiết kế web
YM hỗ trợ thiết kế web
Hotline: 0163 326 0861
               094 296 9493
Bạn quan tâm đến mức giá nào nhất ?
  • hpmarket.vn
  • visasforvietnam.com
  • boscowindow.vn
  • hangkhongvn.vn
  • anviettravel.vn
Thông báo
Loading...