Thiết kế web cần biết
Bảng giá
Thiết kế web
Giới thiệu BienThietKeWeb
Dịch vụ thiết kế web
Tư vấn thiết kế web
Quy trình thiết kế web
Khách hàng thiết kế web
Liên hệ BienThietKeWeb

MVC chia  nhỏ quá trình xử lý của một ứng dụng, giúp người lập trình làm việc trên từng thành phần riêng lẻ, không ảnh hưởng đến các thành phần khác giúp phát triển ứng dụng nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp.

CodeIgniter được đánh giá là một PHP framework  có  tốc độ nhanh nhất hiện nay. Bằng cơ chế lưu nội dung vào bộ đệm (cache), kiểm tra bộ đệm trước khi tiến hành thực hiện yêu cầu, CodeIgniter giảm số lần truy cập và xử lý dữ liệu, từ đó tối ưu hóa tốc độ tải trang.

Để upload file chúng ta dung hàm move_uploaded_file(file,newloc), trong đó file là tên file, newloc là vị trí cần lưu file. Hàm trả về giá trị true nếu up thành công, trả về giá trị false nếu upload không thành công.

Nếu bạn có server mạnh, code trang web của bạn tối ưu hết mức các yếu tố như dung lượng Html, dung lượng các file ảnh trên site, các file javascript, file css...thì tốc độ tải trang là nhanh hoặc rất nhanh. Tuy nhiên, một phần khá quan trọng là CSDL(cơ sở dữ liệu) mà bạn chưa xử lý tốt, ví dụ như chưa tạo cache(bộ nhớ đệm) cho CSDL thì web sẽ xuất hiện lỗi khi hàng nghìn( thậm chí hàng trăm) lượt truy cập một lúc.

Biến trong ngôn ngữ lập trình PHP được bắt đầu bởi ký tự $(dấu đô la). Tên biến gồm các chữ cái từ a-z(hoặc A-Z),0-9,_(dấu gạch dưới) và không bao gồm các ký tự đặc biệt như ký tự trắng, các dấu !@#$%^&*()... Tên biến có phân biệt chữ hoa và chữ thường(giống ngôn ngữ lập trình C, C++).

Tôi xin giới thiệu một số lệnh thao tác với CSDL như get, get_where, select, select_max, select_min, select_avg, select_sum, from, join, where

Danh mục ở: Trang chủ > Góc lập trình >
Skype hỗ trợ thiết kế web
YM hỗ trợ thiết kế web
Hotline: 0163 326 0861
               094 296 9493
Bạn quan tâm đến mức giá nào nhất ?
  • hpmarket.vn
  • visasforvietnam.com
  • boscowindow.vn
  • hangkhongvn.vn
  • anviettravel.vn
Thông báo
Loading...